Typografie pro web

Typografie pro web

O tom jak tvořit obsah pro web lze nalézt nespočet článků a doporučení. Některá doporučení se zaměřují na marketing, optimalizaci pro vyhledávače, přístupnost, nebo třeba samotný sloh jazyka.

Ať už jste začátečník, či zkušený autor a Vaším cílem je obsah s jakýmkoliv zaměřením, zřejmě se nevyhnete otázkám, jak správně zapsat tu či onu potřebnou informaci. Následující přehled si neklade za cíl prezentovat vyčerpávající typografickou příručku. Naší snahou je spíše jednoduše (formou příkladů) seznámit tvůrce obsahu s nejčastějšími požadavky na jeho správné formátování.

Nechť Vám tedy tento přehled dobře slouží.


Základní pravidla pro formátování textu na webu

 1. Podle významu textu používejte odpovídající označení v HTML (značky pro nadpisy, odstavce, výčtové seznamy apod.). Základních HTML značek je jen pár a umět s nimi zacházet se vyplatí.
 2. Nepoužívejte současně na stránce více než dva druhy písma.
 3. I nejmenší použitá velikost písma musí být dobře čitelná.
 4. Barva písma musí být vždy vzhledem k podkladu dostatečně kontrastní.
 5. Na webu dáváme přednost zarovnávání textu vlevo. Zarovnávání do bloku je vhodné spíše nepoužívat (algoritmy v prohlížečích jsou pro dobrý výsledek nedostatečné).
 6. Pro zvýraznění částí textu se používá ztučnění, italika, případně jejich kombinace.
 7. Zvýraznění podtržením je nepřípustné — takto mohou být označeny pouze odkazy!
 8. Zvýrazňování odlišnou barvou lze používat výjimečně — barevně se na webu odlišují především aktivní prvky.
 9. Je-li se zvýrazněným textem spojeno interpunkční znaménko, musí být rovněž zvýrazněno.
 10. Párové interpunkční značky (závorky, uvozovky) musí být obě stejné.

Poznámka: v následujících příkladech jsou pro názornost zdůrazňované mezery nahrazeny podtržítkem "_".

Nedělitelná mezera

Zapisuje se pomocí speciální entity ( ). V místě jejího výskytu se nesmí přejít na nový řádek.
Nedělitelná mezera je navíc vhodná pro jednoznakové předložky a spojky.

Příklady:

 • Diskutovali o_IBM
 • Hráli karty v_práci
 • Bob a_Bobek

Interpunkční znaménka (. , ; ! ? :)

Píší se bez mezery před a s mezerou za. Znaky v číslech, časových údajích, skóre apod. se za interpunkci nepovažují.

Příklady:

 • Ahoj,_kolik jsi dnes prodal počítačů?_Hodně,_akorát trochu lžu...
 • Gin s tonikem v poměru 2:1
 • Získal 22,5 bodu
 • Kapitola 2.1.1

Trojtečka a tři tečky

Trojtečka se správně zapisuje jako speciální znak (Alt+0133, …). Zápis třemi jednotlivými tečkami se však na webu nepovažuje za chybu.
Po třech tečkách mohou následovat další interpunkční znaménka, která se připojují bez mezery s vyjímkou tečky (ta se nepřipojuje).

Příklady:

 • ...sám si určil svou cestu..._sám za to platí!
 • Víno, ženy,_...

Uvozovky

Pro typografické uvozovky se v češtině používají tyto varianty:

 • „Kořenem všeho zla je nedostatek poznání“
 • ‚Kořenem všeho zla je nedostatek poznání‘
 • »Kořenem všeho zla je nedostatek poznání«

Na webu se však často používá (toleruje) tento způsob:

 • "Kořenem všeho zla je nedostatek poznání"
 • 'Kořenem všeho zla je nedostatek poznání'

Vnořené uvozovky (citace v citaci):

 • "Byla to 'větší než malá' hloupost"
 • "Byla to »větší než malá« hloupost"

Minus, spojovník, rozdělovník a pomlčka

"-" je minus (v matematických výrazech) a také spojovník/rozdělovník.
"–" je střední (en) pomlčka (Alt+0150, –).
"—" je dlouhá (em) pomlčka. Používá se ve smyslu od do, až, versus, a (Alt+0151, —).

Příklady:

 • Česko-slovenský, Praha-Podolí, mám-li apod. (spojovník/rozdělovník).
 • Měl všechno v malíčku_-_bohužel přišel o něj. (na webu se toleruje pro pomlčky použití "minus").
 • Měl všechno v malíčku__bohužel přišel o něj. (střední pomlčka je vhodnější způsob).
 • Otevřeno 8.00—17.30 hodin (dlouhá pomlčka).
 • Zápas Česko—Kanada (dlouhá pomlčka).
 • Obdivuji dvojici Bob—Bobek (dlouhá pomlčka).

Zkratky

 • p. (pán), pí. (paní)
 • mjr. (major), kpt. (kapitán), prof., doc., MUDr., MVDr., Ing., Ing._arch., akad._arch.
 • apod. (a podobně), atd. (a tak dále), mj. (mimo jiné), t._č. (toho času)
 • a._s., s._r._o., spol._s_r._o., v._o._s.
 • Známá firma, s.r.o. (výjimka, určující je forma zápisu v obchodním rejstříku).
 • Více na www.zkratky.cz.

Iniciály

 • J._Novák
 • J._F._K.

Závorky

Sází se bez mezer. Obvykle se používají kulaté závorky ().
Ostatní závorky se používají sporadicky. Svou roli hrají v matematickýchj výrazech. Jedná se zejména o tyto: [ ]{ }< >.

Příklady:

 • Nevadí mi názor jiných (pokud mi ho nechtějí vnutit).
 • [(3a_+_3b)_-_2c]_=_4

Speciální znaky

 • *_2012
 • _2012 (Alt+0134)
 • $_113
 • Tom_&_Jerry

Apostrof (odsuvník)

 • '06
 • d'Artagnan

Číselné hodnoty

 • 1,12
 • 100,123
 • 1_000,123_4
 • 100_000_000,123_456_789

Peněžní hodnoty

 • _100,– (používá se střední pomlčka)
 • _100,50
 • 150_

Datum a čas

 • 17._listopadu_2018
 • 17._11._2018
 • 17._XI._2018
 • 17/11/18
 • 2018—19, 2018/2019, 2018/19
 • Photokina_'19
 • 13.15 místního času
 • 13.15:30 GMT (Greenwich Mean Time)
 • 15:30,05 (15 minut, 30 sekund a 5 setin)

Telefonní čísla

 • 123
 • 12_34
 • 123_45
 • 12_34_56
 • 123_45_67
 • 12_34_56-7 (s použitím spojovníku)
 • 123_456_789

PSČ

 • 760_01

Jednotky

Značky jednotek se píší bez tečky, od číselné hodnoty se oddělují mezerou.

Příklady:

 • 2_cm = dva centimetry; 2cm = dvoucentimetrový
 • 100_% = sto procent; 100% = stoprocentní
 • 120_km/h
 • 14,5_°C; 14,5_°Celsia (Alt+0176, °)
 • 12°_pivo
 • 14denní dovolená
 • Trubka_ø_3/4”
 • 4_m3
 • 5°15´30“_(možné je i 5°_15'_30" )

Autorské a ochranné známky

 • ©_Josef Novák (Alt+0169, &copy;)
 • Produkt® (Alt+0174, &reg;)
 • Produkt™ (Alt+0153, &trade;)
Nahoru